ביקור ראש עיריית ירושלים ניר ברקת בסניף חסדי נעמי בירושלים

SHARE!