ביקור ראש עיריית ירושלים ניר ברקת בחסדי נעמי סניף ירושלים (2)

SHARE!