ביקור ראש עיריית ירושלים ניר ברקת בחסדי נעמי סניף ירושלים (1)

SHARE!