ביקור ראש עיריית ירושלים ניר ברקת בחסדי נעמי סניף ירושלים (3)

SHARE!